Tidskriftstips - Världshorisont

Förenta Nationerna i fokus.

Världshorisont

Den 24 oktober infaller årligen FN-dagen och Örebroveckan för mänskliga rättigheter närmar sig nu i höstmörkret. ”Världshorisont” är namnet på Svenska FN-förbundets tidskrift och den har den hoppfulla undertiteln ”en bättre värld”.

Tidskriften, som omfattar drygt 20 sidor, är placerad på Stadsbibliotekets tidskriftshylla med tema ”Omvärlden”. Aktuella globala händelser på FN:s dagordning samt andra internationella reportage och nyheter är exempel på sådant som tas upp i tidskriften.

FN 70 år och pris för mänskliga rättigheter.

Förenta Nationerna firar 70-årsjubileum 2015 med födelsedag den 24 oktober och detta är huvudtemat i årets tredje nummer av tidskriften ”Världshorisont”. Tidslinje och milstolpar ur FN:s 70-åriga historia tas upp.

Abdoulaye, Phumla och Alice är tre människor i världen som på olika sätt berörts av FN:s arbete kring de tre huvudpelarna: fred och säkerhet, utveckling och fattigdomsbekämpning samt mänskliga rättigheter. Det rapporteras även från det svenska FN-förbundets kongress som ägde rum i Göteborg.

I slutet belyses Svenska FN-förbundets MR-pris (mänskliga rättigheter – pris) som 2015 har tilldelats människorättsjuristen Annika Jyrvall Åkerberg bland annat för sina insatser för funktionshindrades rättigheter.

Tipsat av Karin Marklund, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek

Utgivare: Svenska FN-förbundet
4 nummer per år
”Världshorisont” finns på stadsbiblioteket. 
Läs mer på www.fn.se/varldshorisont.

Målgrupp:

Skrivet av: mared22 den 2 november 2015