Tidskriftstips - Fauna och Flora

Om djur och natur i Sverige.

Fauna och flora
 

Ljumma sensommardagar och klara fina höstdagar erbjuds ofta fina naturupplevelser. ”Fauna och Flora”, som funnits i över 100 år, är en tidskrift om den svenska växt- och djurvärlden med undertiteln ”populärbiologisk tidskrift”. Denna tidskrift utkommer med fyra nummer per år och är placerad på Stadsbibliotekets tidskriftshylla för ”Djur & Natur”. Varje nummer av ”Fauna & Flora” är ganska omfattande med cirka 60 sidor text varvat med, mestadels färgfoton, i ett behändigt format.

Varierat innehåll

Det här numret av tidskriften tar upp mycket skiftande ämnen om djur och växter. Inledningsvis får vi besöka ett av Nordeuropas största tallskogsområden, som delvis är skyddat och finns i Dalarna, med benämningen ”Ore skogsrike”.

Nära Tärnaby i Lappland finns det en bergart som kallas serpentin. Den unika serpentinfloran som växer där lyfts fram i ett bildrikt reportage där även gruvnäringens intresse för bergarten tas upp och dess eventuella konsekvenser för floran. I en mycket lång och informativ artikel är temat epifytiska växter som växer bland trädkronorna.

Björndjur, som låter stort men är mikroskopiskt, har fått ett eget avsnitt där deras fantastiska överlevnadsförmåga genom tiderna står i fokus. Den lilla buskmusens återkomst till Skåne efter nästan 200 års frånvaro har inte heller glömts bort utan uppmärksammas nu i detta nummer.

Tipsat av Karin Marklund, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek

• Utgivare: ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
• 4 nummer per år
• ”Fauna & Flora” finns på stadsbiblioteket.
• Läs mer på www.artdata.slu.se/FaunaochFlora/.


 

Målgrupp:

Skrivet av: Karin Marklund den 25 augusti 2015