Teckenspråk

På Stadsbiblioteket finns medier som rör teckenspråk. Det finns även teckenspråkig personal på plats under vissa tider.

Teckenspråkig information

Delar av bibliotekets webbplats finns översatt som teckenspråkiga videos. 

Teckenspråkig personal

På Stadsbiblioteket finns det teckenspråkig personal på plats varje onsdag kl. 10-12, i informationsdisken på plan 1.

Om teckenspråkig service efterfrågas under andra tider kan du kontakta biblioteket för teckenspråkig service via mejl, sms eller videosamtal. Det går då att boka in en tid som passar.

Sms eller videosamtal (Google duo/WhatsApp): 0706716496

E-post: orebrobibliotek@orebro.se

Teckenspråksmedier på Stadsbiblioteket

Medier på och om teckenspråk hittar du på hyllan för Nationella Minoriteter. Där finns bland annat:

  • Teckenspråkiga böcker på DVD. För vuxna finns det både romaner och biografier. För barn finns det även sagor och berättelser.
  • Faktaböcker och faktaprogram både på teckenspråk och svenska.
  • Teckenspråkskurser och lexikon.
  • Böcker på svenska av teckenspråkiga författare
  • Tidskrifter som rör teckenspråk

Teckenspråk i Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har som uppdrag att främja teckenspråkig litteratur. Det gör de bland annat genom att tillgängligöra teckenspråkiga titlar i det digitala biblioteket Legimus.

Där kan du som har fått ett konto ladda ner teckenspråksböcker själv. För att skaffa ett konto besöker du närmaste bibliotek tillsammans med legitimation.

Här hittar du Legimus teckenspråkiga utbud.