Teckenspråk

På Stadsbiblioteket finns medier som rör teckenspråk. Det finns även teckenspråkig personal på plats under vissa tider.

Med anledning av corona/covid-19:

Information om covid-19 och Krisinformation från svenska myndigheter:
Teckenspråkstolkad information om covid-19

Teckenspråksmedier på Stadsbiblioteket

Medier på och om teckenspråk hittar du på hyllan för Nationella Minoriteter. Där finns bland annat:

  • Teckenspråkiga böcker på DVD. För vuxna finns det både romaner och biografier. För barn finns det även sagor och berättelser.
  • Faktaböcker och faktaprogram både på teckenspråk och svenska.
  • Teckenspråkskurser och lexikon.
  • Böcker på svenska av teckenspråkiga författare
  • Tidskrifter som rör teckenspråk

Teckenspråk i Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har som uppdrag att främja teckenspråkig litteratur. Det gör de bland annat genom att tillgängligöra teckenspråkiga titlar i det digitala biblioteket Legimus.

Där kan du som har fått ett konto ladda ner teckenspråksböcker själv. För att skaffa ett konto besöker du närmaste bibliotek tillsammans med legitimation.

Vill du se vilket utbud av teckenspråkiga böcker som finns i Legimus? Klicka här!

Teckenspråkig personal

Symbol för teckenspråk

På Stadsbiblioteket finns det teckenspråkig personal på plats varje onsdag kl. 10-12, i informationsdisken på plan 1.

Om teckenspråkig service efterfrågas under andra tider kan du kontakta biblioteket för teckenspråkig service via mejl, sms eller videosamtal. Det går då att boka in en tid som passar.

Vill du ha hjälp med att komma igång med bibliotekets e-tjänster kan du boka en tid med vår teckenspråkiga bibliotekarie via denna länk.

Sms eller videosamtal (Google duo/WhatsApp): 0706716496

E-post: orebrobibliotek@orebro.se