Teckenspråk

På Stadsbibliotekets Teckenhylla finns bibliotekets medier som rör teckenspråk.

Vad finns på Teckenhyllan?

  • Teckenspråkiga böcker på DVD. För vuxna finns det både romaner och biografier. För barn finns det även sagor och berättelser.
  • Faktaböcker och faktaprogram både på teckenspråk och svenska.
  • Teckenspråkskurser och lexikon.
  • Tidskrifter som rör teckenspråk

Teckenspråk i Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har som uppdrag att främja teckenspråkig litteratur. Det gör de bland annat genom att tillgängligöra teckenspråkiga titlar i det digitala biblioteket Legimus.

Där kan du som har fått ett konto ladda ner teckenspråksböcker själv. För att skaffa ett konto kan du kontakta Stadsbibliotekets talboksavdelning.

Vill du se vilket utbud av teckenspråkiga böcker som finns i Legimus? Klicka här!