Start för innehåll

Teckenspråk och teckenstöd (TAKK)

teckenspråk 

På Stadsbibliotekets Teckenhylla finns bibliotekets media på teckenspråk och böcker med tecken som stöd (TAKK).

På Teckenhyllan på Stadsbiblioteket hittar du:

• Teckenspråkiga böcker på DVD, CD-rom eller video. För vuxna finns både skönlitteratur och biografier. För barn finns sagor och berättelser.
• Fackböcker och faktaprogram både på teckenspråk och svenska
• Teckenspråkskurser och lexikon
• Tidskrifter
• Böcker för små barn med text på svenska och tecken som stöd

Teckenspråk på Legimus.se

Medier på teckenspråk tillverkas av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Böckerna är sökbara via legimus.se.
Där kan du som har fått ett nedladdningskonto själv ladda ner teckenspråksböcker. För mer information kontakta bibliotekets talboksavdelning.  

Teckenstöd - TAKK

Böcker med teckenstöd är böcker på svenska som vänder sig till hörande barn med tal- eller språkstörningar.
Barnböcker med teckenstöd. 
 

Kontakt

Ordinarie öppettider på talboksavdelningen:

Måndag–fredag kl. 9–15
Telefonnummer 019-21 61 11

E-post: talboken@orebro.se