Start för innehåll

Talböcker

 

 


Du som har svårt att läsa tryckt text kan låna talböcker från biblioteket. Du kan ha svårt att läsa på grund av läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning.

Talböcker förväxlas ofta med ljudböcker. Ljudböcker är inlästa böcker som alla får låna. Talböcker får av juridiska skäl bara lånas av personer med någon form av funktionsnedsättning som ger läshinder. Läs mer

 

Öppettider och kontakt

Måndag–fredag öppet kl. 10–13
 
Daisy drop-in måndagar kl. 15-18 och onsdagar kl. 15-18
- på våra DAISY drop-in svarar Talboksavdelningens personal på dina frågor om allt som rör talböcker och DAISY-spelare. Vi kan också ge dig tillgång till tjänsten Egen nedladdning i Legimus så att du kan lyssna på talböcker direkt i din dator, surfplatta eller mobil.
OBS om du är under 18 år måste du komma i målsmans sällskap.

Telefonnummer 019-21 61 11
E-post:
talboken@orebro.se
 

Lyssna i daisyspelare, mobil, surfplatta eller dator

Det finns många olika sätt att lyssna på talböcker.

  • Låna talböckerna på biblioteket och lyssna på dem i en daisyspelare. Du kan låna talböcker på Stadsbiblioteket och på alla stadsdelsbibliotek. Du kan hämta dina talböcker själv eller få dem hemskickade. Det är gratis att skicka talböcker. Om du vill prova att använda en daisyspelare kan du låna en hos oss. 
  • Du som har fått ett nedladdningskonto av oss kan logga in på mediawebben Legimus och lyssna via mobil, surfplatta eller datorLäs mer 

 

Vad finns det att lyssna på?

I legimus.se  finns ca 100 000 talböcker för vuxna och för barn och unga, på ungefär 50 språk. Hur många böcker det finns på de olika språken varierar då upphovsrätten och tillgången till talböcker skiljer sig åt mellan olika länder. Läs mer

Här kan du se vilka talböcker för vuxna som är populärast just nu.
Här kan du se vilka talböcker för barn och unga som är populärast just nu.


Läromedel

När du går i skolan eller studerar vidare kan du som har en läsnedsättning få läromedel eller kurslitteratur som talböcker, e-text och punktskrift. Ansvaret är uppdelat mellan olika myndigheter och organisationer beroende på vilken typ av utbildning du går. Läs mer

Om du arbetar på skola finns gratis informationsmaterial från MTM. Du kan ladda ner materialet direkt eller beställa tryckta exemplar. Läs mer

 

Har du behov av att visa talböcker i ditt arbete?

Du som är lärare, specialpedagog, logoped eller liknande och har behov att visa talböcker men inte arbetar på bibliotek kan nu använda ett demokonto. Ett demokonto är till för dig som har behov av att visa talböcker i ditt arbete. Du kan bara ladda ner ett begränsat antal böcker. Läs mer