Start för innehåll

Punkskrift och taktila böcker

Läs med fingrarna

taktila böcker 

Punktskrift

Punktskriftsalfabetet skapades av Louis Braille 1825. Ett punktskriftstecken består av en fyrkant med upp till sex upphöjda punkter. De sex punkterna bildar genom olika kombinationer bokstäverna i alfabetet, siffror, skiljetecken m m. Det finns olika typer av punktskriftsböcker för olika behov. Det finns böcker för både barn och vuxna. Läs mer

På biblioteket kan man låna punktskriftsböcker. 
Du som läser punktskrift kan också låna direkt från MTM som har ca 16 000 punktskriftsböcker i olika former. Läs mer

Taktila bilderböcker

Barn med synnedsättning behöver få samma möjlighet som seende barn att ta del av berättelser och lära sig tolka abstrakta objekt och fenomen. Därför är det viktigt att de redan tidigt får tillgång till taktila bilder.

En taktil bilderbok har oftast en tryckt bok som förlaga. Texten är överförd i sin helhet till punktskrift och storstil. Bilderna är i olika material och i kontrastrika färger. Bildens linjer och ytor är upphöjda för att läsare ska kunna uppfatta bilden med känseln.

På biblioteket kan man låna taktila bilderböcker.