Upplysning i det 21:a århundradet

I denna bok diskuteras religion, new age, filosofi, vetenskap, politik men också meningen med livet. Vad är sant och vad är falskt – hur vet jag skillnaden?

Enligt en Sifo-undersökning från 2012 tror var femte person i Sverige på spöken. 20 % svarar ja på frågan om de "sett eller känt att du varit i kontakt med, eller haft en förnimmelse av, en person som är död”. 79 % svarar dock nej och bara 1 % är tveksamma. Det är också stora skillnader mellan män och kvinnor. Endast 11 % av männen jämfört med 29 % av kvinnorna. Märkligt nog är yngre personer mer övertygade än äldre. I studien från 1998 var det 14 % som svarade ja på frågan om de "känt det som om du verkligen varit i kontakt med någon efter döden".

Hur förklarar man denna förändring? Sekulariseringen i samhället? Längtan efter något ”mer”, ett större sammanhang. Eller är det media som i sin jakt på tittare/läsare gärna braskar på med övernaturliga fenomen? Varför ökar tron på reinkarnation.? Kreationismen vinner mark. New-age vågen tycks heller inte mattas av. Var fjärde svensk anser att astrologi är en vetenskap. Alla dessa frågor berörs i Upplysning i det 21:a århundradet. Sturmark ger exempel, diskuterar och vänder och vrider på problematiken.

Christer Sturmark, tidigare ordförande för föreningen Humanisterna, menar att vi behöver en ny upplysningstid. En ny syn på kunskap och förnuft, grundat på en sekulär samhällssyn. I boken ges verktyg att avslöja bluff, vidskepelse och för att stärka förnuftet. ”Världen är naturlig och möjlig att förstå” enligt författaren. En lättläst, intresseväckande och viktig bok.

”Varför blunda när man kan möta världen med öppna ögon! Eller som filosofen Kant uttryckte det: Sapere aude! Våga veta!”

Målgrupp:

Taggar (nyckelord):

Tipsat av: Marita Lindskog den 10 april 2018