Om du planerar att besöka biblioteket

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög enligt Folkhälsomyndigheten. Örebro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Läs mer här.

”Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra."

Örebro kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, mer information hittar du här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

För mer information om hur kommunen hanterar och påverkas av coronaviruset kan du läsa mer på www.orebro.se/coronavirus

Fler förändringar kan komma att ske och vi uppdaterar löpande [2020-03-26 kl. 12:28]

Målgrupp:

den 18 juni 2020