Förseningsavgifter återinförs

Från och med den 23 augusti återinför vi avgifter på material som återlämnas försent.

Från och med måndagen den 23 augusti återinför vi avgifter på lånat material som återlämnas försent. För att se vilka avgifter som gäller hänvisar vi till vår sida Avgifter & kostnader.

Material som lämnas innan 23 augusti kommer inte ge några avgifter, förutsatt att materialet återlämnas när biblioteket är öppet. Annars blir materialet avregistrerat nästa öppethållande dag.

På Stadsbiblioteket kan du lämna även när biblioteket är stängt, det finns ett bokinkast utanför biblioteket som avregistrerar material direkt vid återlämning. Mer information finns här.

den 17 augusti 2021