Nyfiken?

Evenemang

Arrangemanget har redan varit

16 april måndag 2018
28 maj måndag 2018
2018-04-16 till 2018-05-28.
Plats Vintrosa (även på andra bibliotek)
Målgrupp:
Information:

Teckenspråkstolkat

Vi berättar om Kulturkvarteret.

I kvarteret Klockaregården, området i anslutning till Konserthuset, byggs Kulturkvarteret för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga.

Tidplan
Detaljplanen för Kulturkvarteret antogs av byggnadsnämnden 22 februari 2018. De förberedande arbetena är i full gång. Planering av byggnad, innehåll, flytt av verksamheter samt gestaltning av gata och å-stråk. Planerad byggstart för nya byggnaden är hösten 2018. Under våren och sommaren 2018 kommer förberedande ledningsarbeten att påbörjas.

Våren/sommaren 2018 – förberedande arbeten (ledningsflytt)
Hösten 2018 – Byggstart av nya Kulturkvarteret samt å-stråket.
2019–2020 – Nygatan/Fabriksgatan byggs om
2020 – Invigning av nya Kulturkvarteret

Läs mer på www.orebro.se 

Evenemanget är teckenspråkstolkat.

Skiss/bild: Wingårdhs Arkitektbyrå AB