Hur lika är vi människor och fiskar varandra?

Evenemang

Arrangemanget har redan varit

03 oktober måndag 2022
03 oktober måndag 2022
2022-10-03 till 2022-10-03.
Plats Stadsbiblioteket
Kostnad: Ingen kostnad
Målgrupp:
Information:

Teckenspråkstolkad

En forskarföreläsning med Svante Winberg under framtidsveckan i Örebro län 2022.

Människor och fiskar är mer lika varandra än man kan tro. Detta får du höra mer om under Svante Winbergs forskarföreläsning under framtidsveckan i Örebro län 2022.

Fiskar kan hjälpa oss att förstå våra sjukdomstillstånd

Svante Winberg som till vardags arbetar som professor i fysiologi vid intuitionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Svante kommer att berätta om hur lika fiskar och människor är. Fiskar, särskilt zebrafisk, används därför i allt större utsträckning för att förstå sjukdomstillstånd hos människa.

Stora likheter ger etiska betänkligheter

Likheterna mellan fisk och människa gör också att mediciner som når våra vattendrag via avloppsvattnet påverkar fiskarnas beteende. Detta är något som Svante också studerat. Att fisken kan känna smärta, och att fiskens och vår hjärna fungerar på liknande sätt, leder också till etiska betänkligheter när det gäller hur vi behandlar fiskarna.

Teckenspråk

Föreläsningen är teckenspråkstolkad. 

I samarbete med Folkuniversitetet

Föreläsningen arrangerar vi tillsammans med Folkuniversitetet.

Taggar (nyckelord):