Har du bra idéer för Kulturkvarteret?

Evenemang

Arrangemanget har redan varit

22 januari tisdag 2019
11 februari måndag 2019
2019-01-22 till 2019-02-11.
Plats Stadsbiblioteket
Kostnad: Ingen avgift.
Målgrupp:

Då ska du anmäla dig till en av vårens dialogträffar. Ambitionen är att Kulturkvarteret ska vara en mötesplats för alla, med ett särskilt fokus på barn och unga. Låt oss tillsammans hitta nya spännande mötesformer!

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås

Dialogträffar – en idébank för innehåll och utveckling Vi vill att alla som vill ska kunna vara med och bidra till utvecklingen av Kulturkvarteret. Det vi vet är att Stadsbiblioteket, Kulturskolan och delar av Karolinska gymnasiets estetprogram kommer att finnas i de nya lokalerna, likaså en restaurang och café. Konserthuset är också en aktiv del av Kulturkvarteret.

Tillsammans och under ledning av erfarna konsulter kommer vi framöver att erbjuda dialogträffar där vi arbetar fram idéer och tankar kring innehållet i Kulturkvarteret. Resultatet kommer att dokumenteras och sammanställas, vissa idéer kan komma att förverkligas andra kommer att tas om hand och föras vidare till lämplig del av kommunens olika verksamheter.

Anmälan Senast 13 januari 2019 till e-post:

Ange i anmälan om du behöver teckenspråkstolk.


Välkomna !
Lars Thornberg
Projektledare
Tfn 019 21 42 61 e-post: lars.thornberg@orebro.se

Du kan läsa mer om Kulturkvarteret på

Taggar (nyckelord):