Den sårbara demokratin - En föreläsning med Åsa Wikforss

Evenemang

Arrangemanget har redan varit

29 november måndag 2021
29 november måndag 2021
2021-11-29 till 2021-11-29.
Plats Stadsbiblioteket
Kostnad: Ingen kostnad
Målgrupp:
Information:

Teckenspråkstolkas

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet samt ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska akademien.

Till Åsa Wikforss många förtroendeuppdrag hör bland annat medlemskap i Academia Europea. År 2018 invaldes hon som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien och år 2019 efterträdde hon Sara Danius på stol 7 i Svenska Akademien.

Om föreläsningen:

Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över, en process statsvetare kallar autokratisering. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. Hur hänger de två kriserna samman? Föreläsningen reder ut sambandet mellan kunskapen och demokratin och granskar hur den nya tidens propaganda används för att underminera det demokratiska samhället.

Anmäl dig till föreläsningen här

Åsa gör endast föreläsningar på distans och kommer inte närvara fysiskt utan finns med via länk. 

Föreläsningen är alltså både fysisk och digital. Länken till den digitala sändningen hittar ni här: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQwMTkwOWItNzA0My00OGQxLWJmMzMtNThmNDA2NDY0YTc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2a94293-e03c-4e3f-8887-1c121a3a01e6%22%2c%22Oid%22%3a%228f2180a5-214a-4f2f-9ec5-a99a2f43bdef%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Taggar (nyckelord):