Bibliotekssamverkan med Vivalla familjecentral

Evenemang
Kostnad: Ingen avgift.

Tillfälle nr 1
Personal från biblioteket besöker Vivalla familjecentral. Berättar om läsningens betydelse och ger boktips för barn 0-3 år.

Tillfälle nr 2
Familjecentralens babycafégrupp besöker Vivalla bibliotek

Tillfälle nr 3
Personal från biblioteket besöker Vivalla familjecentral. Riktad aktivitet för babycaféet i samråd med familjecentralen.

Tillfälle nr 4
Babycaféträff. Personal från biblioteket besöker Vivalla familjecentral. Berättar om läsningens betydelse och ger boktips för barn 0-3 år.