Bibliotekssamverkan med Varberga familjecentral

Evenemang
Kostnad: Ingen avgift.
Information:

Föräldrar och bebisar.

Tillfälle nr 1
Personal från Varberga biblioteket besöker familjecentralens babycafé. Berättar om läsningens betydelse och ger boktips för barn 0-3 år.

Tillfälle nr 2
Familjecentrals föräldragrupp besöker Varberga biblioteket.

Tillfälle nr 3
Personal från biblioteket besöker Varberga familjecentral. Riktad aktivitet för barn och föräldrar i samråd med familjecentralen.