Bibliotekssamverkan med Oxhagens familjecentral

Evenemang

Arrangemanget har redan varit

06 februari onsdag 2019
24 april fredag 2020
2019-02-06 till 2020-04-24.
Plats Haga
Kostnad: Ingen avgift.
Målgrupp:

1. Oxhagens familjecentral besöker Haga bibliotek (fredag 14 februari Tid:11-12)
Tema: Alla älskar böcker. 
Provsmakning av nya böcker och boktips 0-5 år.

2. Personal från biblioteket besöker Oxhagens småbarnsöppet för barn 0–18 månader 
(onsdag 18 mars Tid: 10:30 – 11.30)
Teman: Vi vänder, vrider, smakar, dreglar och bläddrar i böcker.
Provsmakning av nya böcker och boktips 0-5 år.

3. Personal från biblioteket besöker Oxhagens familjecentral (fredag 24 april Tid: 10:30 -11:30)
Teman: Alla kan läsa.
Provsmakning av nya böcker och boktips 0-5 år.

Taggar (nyckelord):