Bibliotekssamverkan med Oxhagens familjecentral

Evenemang

Arrangemanget har redan varit

14 september fredag 2018
09 november fredag 2018
2018-09-14 till 2018-11-09.
Plats Haga
Kostnad: Ingen avgift.

Tillfälle nr 1
Personal från Haga bibliotek besöker Oxhagens familjecentral. Berättar om läsningens betydelse och ger boktips för barn 0-6 år.

Tillfälle nr 2
Oxhagens familjecentral besöker Haga bibliotek.

Tillfälle nr 3
Personal från Haga biblioteket besöker Oxhagens familjecentral. Riktad aktivitet för barn och föräldrar i samråd med familjecentralen.