Teckenspråk och teckenstöd (TAKK)

På Stadsbiblioteket Teckenhylla så finns bibliotekets medier på teckenspråk och böcker med tecken som stöd, även kallat TAKK.

Vad finns på Teckenhyllan?

  • Teckenspråkiga böcker på DVD. För vuxna finns det både romaner och biografier. För barn finns det även sagor och berättelser.
  • Faktaböcker och faktaprogram både på teckenspråk och svenska.
  • Teckenspråkskurser och lexikon.
  • Tidskrifterna - Auris, Dövas tidning, Händer i kyrkan, DHB-dialog, Dövsport och VIStidningen.
  • Böcker för små barn med text på svenska och tecken som stöd (TAKK).

Teckenspråk i Legimus

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har som uppdrag att främja teckenspråkig litteratur. Det gör de bland annat genom att tillgängligöra teckenspråkiga titlar i det digitala biblioteket Legimus.

Där kan du som har fått ett konto ladda ner teckenspråksböcker själv. För att skaffa ett konto kan du kontakta talboksavdelningen.

Tecken som stöd - TAKK

TAKK är en metod för att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som teckenspråk men det bygger på dess tecken. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling.

Källa: SPSM

Här kan du se våra teckenspråksmedier!

Visa fler titlar...

Barnböcker som har TAKK

Visa fler titlar...