Lånevillkor

Som användare av bibliotekets tjänster är du skyldig att informera dig om gällande lånevillkor.

För barn under 18 år gäller särskilda lånevillkor, se avsnitt 4.

1. Lånekortet

 • Du måste uppvisa legitimation när du skaffar lånekort på biblioteket. Du ansöker om ett lånekort här.

 • Du kan skaffa lånekort via ombud om du inte har möjlighet att själv besöka biblioteket. Ombudet uppvisar egen samt din legitimation. Du registrerar dina uppgifter här innan ditt ombud besöker biblioteket.

 • Lånekortet är en personlig värdehandling, du ansvarar för att ingen annan använder det.

 • Borttappat lånekort spärrar du via Mina sidor eller genom att kontakta biblioteket.

 • Du ansvarar för att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade. Du kan uppdatera dina uppgifter via Mina sidor.

 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt lånekort. Är du under 18 år är vårdnadshavare ansvarig.

1.1 PIN-kod

 • Till ditt lånekort har du en fyrsiffrig pin-kod. Den använder du för lån i bibliotekets automater, inloggning på Mina sidor samt inloggning i bibliotekets digitala tjänster. Kontakta biblioteket om du har glömt din pin-kod.

2. Sekretess

 • Privatpersoners lån omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Detta innebär att biblioteket endast lämnar ut uppgifter om lån och reservationer mot uppvisande av legitimation och inte till annan person än låntagaren själv. En översikt av dina lån och reservationer får du genom att logga in på Mina sidor.

3. Att låna

 • Det är gratis att låna på biblioteket. Även bibliotekets digitala tjänster är gratis.

 • Du lånar i bibliotekets låneautomater med personnummer eller lånekort, samt pin-kod. Vill du låna över disk krävs lånekort eller legitimation.

 • Ditt lånekort gäller på samtliga folkbibliotek i Örebro kommun. Du hittar alla våra bibliotek här.

3.1 Lånetider

Förfallodatum för dina lån ser du på kvittot du får när du lånar, eller genom att logga in på Mina sidor.

Normal lånetid är 28 dagar. Vid reservationskö är lånetiden 14 dagar.

Avvikande lånetid gäller för:

Barnfilmer: 5 dagar (max 2 filmer per lånekort)

Bokpåsar: 60 dagar

Brädspel: 5 dagar (max 2 spel per lånekort, 15 års åldersgräns)

Dokumentärfilmer: 14 dagar

Snabblån: 10 dagar (inga omlån)

Tidskrifter: 14 dagar (28 dagar för tidigare årgångar)

TV-spel: 14 dagar (max 1 spel per lånekort)

3.2 Omlån

 • Du lånar om via Mina sidor, eller genom att kontakta biblioteket.

 • Omlån kan göras max 5 gånger för varje lån.

 • Material med reservationskö kan inte lånas om.

3.3 Reservera

 • Du kan kostnadsfritt reservera material från andra folkbibliotek i Örebro kommun, samt Tegelbrukets bibliotek och Patientbiblioteket. Du reserverar via hemsidan eller genom att kontakta biblioteket.

3.4 Återlämning

 • Du ansvarar för att lämna tillbaka dina lån i tid, oavsett om du har fått påminnelse eller inte.

 • Du kan lämna på samtliga folkbibliotek i Örebro kommun, samt Tegelbrukets bibliotek.

 • Återlämning sker på bibliotekets låneautomater. Stadsbiblioteket har en särskild återlämningsmaskin. Vissa bibliotek har bokinkast där återlämning kan göras om biblioteket är stängt. Kontakta ditt bibliotek för mer information om bokinkast.

 • Observera att om du återlämnar i ett bokinkast efter stängning blir materialet avregistrerat först nästa öppethållande dag. Det kan innebära att eventuella övertidsavgifter tillkommer. Detta gäller ej på Stadsbiblioteket där det finns ett bokinkast utanför biblioteket som avregistrerar material direkt vid återlämning.

3.5 Avgifter

Barn under 18 år får inga avgifter.

3.6 Låna åt annan person

 • Du kan låna åt annan person i bibliotekets låneautomater genom att slå in låntagarens personnummer och pin-kod.

 • Om lånet ska göras över disk krävs legitimation, du visar din egen samt låntagarens legitimation. Biblioteket lämnar inte ut uppgifter som går under sekretess (se avsnitt 2).

4. Lånekort och villkor för barn under 18 år

 • Barn som har fyllt 6 år kan skaffa lånekort på biblioteket.

 • Barn mellan 6-13 år kan endast skaffa lånekort med vårdnadshavares godkännande. Förbindelseblankett för detta hittar du nedan eller på närmaste bibliotek. Det går också att fylla i uppgifterna digitalt på plats i biblioteket.

 • Barn över 13 år kan skaffa lånekort med egen legitimation. Det går exempelvis att använda pass, Freja eID eller ID-kort via BankID.

 • Vårdnadshavare ansvarar för lån som görs av barn under 18 år, men vårdnadshavare betalar inga övertidsavgifter eller ersättningsavgifter för barnmedia. Allt är kostnadsfritt upp till 18 år.

 • Uppgifter om lån och reservationer kan lämnas ut till vårdnadshavare till dess att barnet fyller 13 år. Efter att barnet fyllt 13 år lämnar biblioteket inte ut uppgifter om barnets lån till vårdnadshavare.

 • Barn under 18 år betalar inga övertidsavgifter eller ersättningsavgifter för borttappat material.

5. Personuppgifter

Läs här om hur biblioteket behandlar dina personuppgifter.