Avtal för meröppet

För att du ska bli meröppetbesökare på Glanshammars bibliotek undertecknar du ett avtal. Här kan du ta del av den information som avtalet innehåller.

Om tjänsten

Meröppet är en service för dig som är över 18 år, som innebär att du får tillgång till biblioteket under vissa tider då det inte är bemannat av personal. Meröppet bygger på att du klarar av att sköta dina biblioteksärenden på egen hand. Om du behöver hjälp är du välkommen att besöka biblioteket under bemannad öppettid. Detta gäller även om bibliotekspersonalen skulle befinna sig i eller i anslutning till biblioteket under meröppettid och vi ber dig respektera att personalen har andra arbetsuppgifter att sköta under övrig tid.

Villkor och skyldigheter

För att teckna avtal måste du ha fyllt 18 år och visa giltig legitimation vid undertecknandet.

Du förbinder dig att följa avtalet och bibliotekets ordningsregler (se avsnittet nedan), samt ansvarar för att de personer du eventuellt släpper in i biblioteket gör detsamma.

Om du eller någon du har släppt in i biblioteket bryter mot avtalet och/eller mot bibliotekets ordningsregler hävs avtalet och du förlorar tillgången till meröppet.

All skadegörelse och alla stölder polisanmäls och du kan bli skadeståndsskyldig.

Lånekortet med tillhörande meröppetfunktion är personligt och får inte lånas ut. Lånekort och pinkod får inte överlåtas. Om du förlorar lånekortet måste du genast anmäla det till biblioteket så att det spärras.

Alla som besöker biblioteket under meröppettid måste personligen logga in med kort och kod. Undantaget är barn som du ansvarar för. Du får inte släppa in obehöriga personer genom att öppna för dem eller genom att låna ut ditt lånekort.

Du måste lämna lokalen innan meröppettiden är slut. Sedan larmas lokalen. Aktuella tider finns på bibliotekets webbsida och på anslag bredvid entrén. Var observant på om avvikande öppettider gäller när du besöker biblioteket. Om du är kvar efter pålarmning betalas väktares utryckning av dig. När du går ut, kontrollera att dörren går i lås bakom dig. Om den inte går i lås ringer du väktare. Telefonnummer till väktare finns uppsatt intill entrén.

Övriga dörrar i biblioteket är larmade. Om du eller någon i ditt sällskap försöker använda en sådan dörr betalas väktares utryckning av dig.

För din egen och andras säkerhet registreras du i vårt datasystem när du går in i biblioteket.

Avtalet sparas i Örebro kommuns diarium. Avtalet löper på så länge du är aktiv låntagare och biblioteket tillhandahåller tjänsten. Har du varit inaktiv i tre år gallras ditt lånekonto och därmed tas även möjligheten till meröppet bort.

Bibliotekets ordningsregler

Ta hand om vårt gemensamma bibliotek. Plocka undan efter dig och de du ansvarar för.
Ta hänsyn till andra besökare.
Du får inte äta mat i biblioteket.
Är du påverkad av alkohol eller droger får du inte vistas på biblioteket.
Vid utlån och återlämning i låneautomaten måste du vara noga med att allt blir registrerat/avregistrerat.
Biblioteket ansvarar inte för kvarglömda föremål.
Försäkra dig om att du vet var utrymningsvägarna finns.

GDPR

Genom detta avtal godkänner du att Kultur- och fritidsnämnden i Örebro hanterar dina personuppgifter i syfte att administrera behörigheten inom ramen för samtycke, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1.a. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Mer information om Örebro kommuns behandling av personuppgifter finns på: https://www.orebro.se/ovrigt/om-webbplatsen/behandling-av