Avgifter & kostnader

Här finns information om de kostnader som kan tillkomma på biblioteket.

Förseningsavgifter

  • Barn och unga under 18 år betalar inte några förseningsavgifter.

  • Barn- och ungdomsböcker ger ingen övertidsavgift, varken för barn eller vuxna.

  • Vid utskickad förseningspåminnelse från biblioteket tillkommer en meddelandeavgift på 10 kronor. Detta gäller inte för barn under 18 år.

  • Vid skuld på 50 kronor eller mer blir lånekontot automatiskt spärrat och skulden måste betalas av innan du kan låna igen. Barn under 18 år stoppas aldrig från att låna.

  • Observera att den slutgiltiga avgiften inte är fastställd förrän det försenade materialet har blivit återlämnat. Avgiften gäller för varje lånat material.

Vuxenböcker: 5:- per dag

Ljudböcker för vuxna: 5:- per dag

Tidskrifter för vuxna: 5:- per dag

Barn & ungdomsböcker: Ingen förseningsavgift.

TV-spel: 5:- per dag

Filmer: 5:- per dag

Brädspel: 5:- per dag

Ersättningsavgifter

Vid borttappat eller förstört material. Beloppet kan variera beroende på det ursprungliga inköpspriset.

Vuxenböcker: Från 200:-

Ljudböcker: Från 200:-

Tidskrifter och pocketböcker: Från 50:-

Barn & ungdomsböcker: Från 110:-

TV-spel: Från 500:-

Filmer: Från 500:-

Brädspel: Från 500:-

Kopiering & utskrifter

Priset är detsamma oavsett pappersstorlek eller svartvitt/färg.

Kopiering: 2:-/sida

Utskrifter: 2:-/sida

Kopieringskort*: 25:-

* Gäller endast på Stadsbiblioteket. Måste köpas för att ha tillgång till skrivare/kopiator.

Faxning

Inom Sverige: 10:- för första sidan, 5:-/styck för resterande sidor.

Utomlands: 20:- för första sidan, 10:-/styck för resterande sidor.