Avgifter & kostnader

Här finns information om de kostnader som kan tillkomma på biblioteket.

Övertidsavgifter

Avgift som tillkommer för varje försenad dag.

  • Personer under 18 år får inga övertidsavgifter.

  • Barn- och ungdomsböcker ger ingen övertidsavgift, varken för barn eller vuxna.

  • Vid utskickad påminnelse från biblioteket tillkommer en meddelandeavgift på 10 kronor (meddelandeavgift tillkommer inte för övertidsvarningar som skickas 3 dagar innan förfallodatum). Personer under 18 år får ingen meddelandeavgift.

  • Vid skuld på 50 kronor eller mer blir lånekontot automatiskt spärrat och skulden måste betalas av innan du kan låna igen. Personer under 18 år stoppas aldrig från att låna.

  • Avgift tillkommer för varje försenat exemplar. Som mest betalar du 50 kronor i övertidsavgift per lånat exemplar. Övertidsavgiften kan som mest bli 200 kronor vid varje återlämningstillfälle, oavsett hur många försenade exemplar du återlämnar vid det tillfället.

  • Observera att den slutgiltiga övertidsavgiften inte är fastställd förrän det försenade exemplaret har blivit återlämnat.

Barn & ungdomsböcker: Ingen avgift.

Vuxenböcker: 5:- per dag

Ljudböcker för vuxna: 5:- per dag

Tidskrifter för vuxna: 5:- per dag

TV-spel: 5:- per dag

Filmer: 5:- per dag

Brädspel: 5:- per dag

Ersättningsavgifter

Avgift som tillkommer vid borttappat eller förstört material. Beloppet kan variera beroende på det ursprungliga inköpspriset.

Vuxenböcker: Från 200:-

Ljudböcker: Från 200:-

Tidskrifter och pocketböcker: Från 50:-

Barn & ungdomsböcker: Från 110:-

TV-spel: Från 500:-

Filmer: Från 500:-

Brädspel: Från 500:-

Nytt lånekort

Avgift för ersättning av borttappat lånekort.

Vuxna: 10 kronor

Barn: Ingen avgift.

Kopiering & utskrifter

Priset är detsamma oavsett pappersstorlek eller svartvitt/färg.

Kopiering: 2:-/sida

Utskrifter: 2:-/sida

Kopieringskort*: 25:-

* Gäller endast på Stadsbiblioteket. Måste köpas för att ha tillgång till skrivare/kopiator.

Faxning

Inom Sverige: 10:- för första sidan, 5:-/styck för resterande sidor.

Utomlands: 20:- för första sidan, 10:-/styck för resterande sidor.