Övriga bibliotek

Det finns andra bibliotek i Örebro som inte tillhör den kommunala folkbiblioteksverksamheten men som allmänheten ändå kan nyttja på olika sätt.

Patientbiblioteket

Observera att Patientbiblioteket endast är till för patienter, anhöriga och sjukhuspersonal. Det går dock bra att reservera tryckta böcker och ljudböcker härifrån och hämta ut på annat bibliotek.

Tegelbrukets bibliotek

Ett folkbibliotek öppet för alla åldrar, med särskild fokus på ungdomar. Biblioteket drivs på entreprenad av föreningen Tegelbruket.

Universitetsbiblioteket

Örebro universitet har flera olika bibliotek med fokus på litteratur inom ett brett antal ämnen. Alla över 18 år är välkomna att skaffa lånekort här.