Tidskriftstips - Artikel 14

Flyktingfrågor i fokus.

Artikel 14


När nu höstlöven, med sina färgglada nyanser, faller till marken ett efter ett närmar vi oss ”Örebroveckan för mänskliga rättigheter” med stormsteg. Tidskriften ”Artikel 14” är placerad på stadsbibliotekets tematiska tidskriftshylla ”Omvärlden”.

Denna tidskrift, som är politiskt och religiöst obunden, har ett nätt och behändigt format där varje nummer omfattar cirka 50 sidor. Artikel 14 syftar på den fjortonde artikeln i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som handlar om rätten till asyl.

Tema integration och barnböcker om flykt.

Integration är huvudtemat i årets tredje nummer av ”Artikel 14”. Detta medför att integration har fått mycket utrymme och helt klart dominerar, vilket även framgår av omslagets stora rubriker.

Integrationsbegreppet lyfts fram och definieras medan nuvarande lagstiftning diskuteras. Meningen med arbete och aktivism för att få till stånd integration tas också upp i detta fullmatade temanummer.

Folkrörelsernas och studieförbundens roll för integration fokuseras via exempelvis artiklar om relationsskapande studiecirklar samt fotbollens betydelse. Utrymme ges även avslutningsvis till tips på några barnböcker om att vara på flykt såsom  ”Det flygande tältet – drömmar från ett flyktingläger” av Rania Issa och Sawsan Nourallah, ”Flykten” av  Fransesca Sanna samt ”Mina två filtar” av  Irena Kobald och Freya Blackwood.

Tipsat av Karin Marklund, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek

• Utgivare: FARR (Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd)
• 4 nummer per år
• ”Artikel 14” finns på stadsbiblioteket.
• Läs mer på http://artikel14.se/.

 

Målgrupp:

Skrivet av: Karin Marklund den 24 oktober 2016