Support för bibliotekets digitala tjänster

Du har nu möjlighet att boka ett 25 minuter långt möte där vi erbjuder digital hjälp. Välj om du vill ha telefonkontakt eller ett onlinemöte i Microsoft Teams.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • låna e-böcker och e-ljudböcker i Biblio och Elib
  • läsa tidningar och tidskrifter digitalt i Pressreader
  • låna digital film med Viddla
  • bibliotekets övriga digitala tjänster

Det här hjälper vi INTE till med:

Vi hjälper endast till med bibliotekets digitala tjänster. Behöver du övrig teknisk support så hänvisar vi till IT-guiderna som kommer befinna sig på Stadsbiblioteket i höst. Mer information om deras tider kommer.

Symbol för teckenspråk

Vår teckenspråksbibliotekarie kan även hjälpa dig som är teckenspråkig, notera att de tiderna endast är för dig som är teckenspråkig.