Support för bibliotekets digitala tjänster

Du har nu möjlighet att boka ett 25 minuter långt möte där vi erbjuder digital hjälp. Välj om du vill ha telefonkontakt eller ett onlinemöte i Microsoft Teams.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • låna e-böcker och e-ljudböcker i Biblio och Elib
  • läsa tidningar och tidskrifter digitalt i Pressreader
  • låna digital film med Viddla
  • bibliotekets övriga digitala tjänster

Det här hjälper vi INTE till med:

Vi hjälper endast till med bibliotekets digitala tjänster. Behöver du övrig teknisk support så hänvisar vi till IT-guiderna som kommer befinna sig på Stadsbiblioteket. Mer information om deras tider kommer.

Symbol för teckenspråk

Vår teckenspråksbibliotekarie kan även hjälpa dig som är teckenspråkig, notera att de tiderna endast är för dig som är teckenspråkig.