Stadsbibliotekets externa bokinkast

Information om Stadsbibliotekets externa bokinkast.

Stadsbibliotekets nya bokinkast är på plats och igång dygnet runt. Observera att det fortfarande pågår markarbeten kring Kulturkvarteret och inkastet är inte tillgänglighetsanpassat ännu.

Om du har lånat material själv i våra utlåningsautomater så går det även att återlämna det i bokinkastet, eftersom det då innebär att det finns ett chipp i materialet. Ett så kallat RFID-chipp krävs för att bokinkastets lucka ska öppnas. Dessa chipp är vita och sitter vanligtvis längst bak i boken. Det går inte att återlämna material som saknar chipp, t.ex. bokpåsar, fjärrlån, brädspel och DAISY-talböcker.

Bokinkastet sitter på byggnadens fasad som vetter ut mot Nygatan. Nedan ser du en bild tagen från korsningen Nygatan/Fabriksgatan, där inkastets placering är markerad.

Se instruktionsfilm nedan för hur du använder bokinkastet: