Stadsbibliotekets yttre bokinkast

Information om Stadsbibliotekets bokinkast på fasaden mot Nygatan.

Stadsbibliotekets bokinkast sitter på Kulturkvarterets fasad som vetter mot Nygatan. Det är öppet dygnet runt. Inkastets placering är markerad på bild längre ned på sidan. Bilden är tagen från korsningen Nygatan/Fabriksgatan.

Tänk på att det inte går att återlämna material som saknar RFID-chipp, t.ex. bokpåsar, fjärrlån, brädspel och vissa DAISY-talböcker. Om du har lånat materialet själv i våra utlåningsautomater så kan du dock vara säker på att det går att återlämna i bokinkastet, då RFID-chipp krävs för att låna i automat.

Se instruktionsfilm nedan för hur du använder bokinkastet: