Start för innehåll

Saxonarkivet

I samlingen finns litteratur som på något sätt berör Örebro län. Det finns sockenbeskrivningar från 1700- och 1800-talen och fram till vår tid, levnadsbeskrivningar över kända närkingar och länsbor, skolhistoria och mycket mer. En guldgruva för den lokalhistoriskt intresserade!

Saxonarkivet startade med en donation från den kände journalisten och författaren Johan Lindström Saxon (1859-1935). Han samlade litteratur och annat tryck om Närke under nästan hela sitt liv. 1933 donerade Saxon sin samling till en stiftelse, Saxons Närkesarkiv. Stiftelsen skänkte sedan samlingen till Örebro stadsbibliotek. Här fungerar den som hembygdshistorisk samling för hela Örebro län under namnet Saxonarkivet.

Litteratur om Närke

Samlingen utökas kontinuerligt, numera främst med litteratur om Närke. Den kände diktaren Jeremias i Tröstlösas och andra närkingars dikter på närkemål hittar du här. Till Saxonarkivet hör också en samling tidningsklipp. Den är deponerad på Arkivcentrum i Örebro.

Saxonarkivet finns i källarplanet på stadsbiblioteket. Många av böckerna får lånas hem.

Vem målade tavlan?

Sök i "Vem målade tavlan : ett minilexikon över konstnärer med anknytning till Örebro" (pdf, 469.9 kB) av Maria Wistrand.

Vill du veta mer?

Kontakta Kristina Persson, kristina.h.persson@orebro.se, 019-21 61 86

Saxonarkivet, Örebro Stadsbibliotek, Box 32510, 701 35 Örebro