Punktskrift och taktila böcker

Läs med fingrarna

Punktskrift

Punktskrift skapades av Louise Braille 1825 och består av tecken med upphöjda punkter och används i nästan hela världen. 

Punktskriftsböcker finns för olika behov och i olika former, de finns bland annat med och utan taktila bilder.

På biblioteket

På barnavdelningen på Stadsbiblioteket finns en samling med punktskriftsböcker som du kan låna med dig hem. Vi kan även låna in punktskriftsböcker åt dig om du önskar det.

Låna via Legimus

Du som läser böcker på punktskrift och är registrerad som punktskriftslåntagare kan låna direkt via Legimus. I deras katalog finns det mer än 16 000 böcker i olika format. Läs mer om deras punktskriftstjänst.

Taktila bilderböcker

Barn med synnedsättning behöver få samma möjlighet som seende barn att ta del av berättelser och lära sig tolka abstrakta objekt och fenomen. Därför är det viktigt att de redan tidigt får tillgång till taktila bilder.

En taktil bilderbok har oftast en tryckt bok som förlaga. Texten är överförd i sin helhet till punktskrift och storstil. Bilderna är i olika material och i kontrastrika färger. Bildens linjer och ytor är upphöjda för att läsare ska kunna uppfatta bilden med känseln.