Prata med händerna?

Att prata med andra människor med hjälp av rörelser, gester och ansiktsuttryck är lika gammalt som människan själv. Kan du säga något på teckenspråk?

tecken
 

Idag vet vi mycket om människans historia, men vi vet inte hur vi började kommunicera, eller prata, med varandra. Det finns forskare som tror att vi började prata med varandra mycket tidigt, medan andra forskare tror att vi först började prata med varandra genom teckenspråk istället för med rösten. Teckenspråket har utvecklats sedan dess – idag finns ca 160 olika teckenspråk i världen. I Sverige är det svenskt teckenspråk som gäller. Varför är det inte samma teckenspråk över hela världen, kanske du tänker? Det beror på att de tecken som används har utvecklats från kulturen på den plats där de uppstår. Tecknen bygger inte på det talade språket, utan är ett helt eget språk.

Teckenspråk har använts och används fortfarande på olika sätt som komplement till tal. Det är alltså inte bara döva personer som använder det. Det går till exempel att använda en enklare form av teckenspråk för att underlätta för personer som av olika anledningar har svårt för det talade språket. Att använda teckenspråk kan underlätta även för personer som har hörselnedsättningar och inte hör så bra.

Teckenspråkets historia är lång och rik, men det är först på senare tid som det har erkänts som ett språk. Tidigare kunde döva till exempel bli tvingade att lära sig att tala med rösten istället för att teckna. Döva kunde också bli sedda som mindre intelligenta än hörande personer.

Teckenspråk i Örebro

Örebro utropade sig till Europas teckenspråkshuvudstad år 2010. Teckenspråk är det andra största språket i vår stad, mycket tack vare att vi här har teckenspråkiga utbildningar med riksintag, det vill säga att hit kommer elever från hela Sverige för att gå i skola. Teckenspråket är ett av Sveriges minoritetsspråk, som till exempel. finska, romani och tornedalsfinska. Det betyder att en person som är teckenspråkig har rätt att exempelvis få undervisning på teckenspråk.

Teckenspråkets dag

14 maj firas Teckenspråkets dag på olika håll i Örebro. Dagen firas till minne av den dag då teckenspråket erkändes som ett officiellt språk i Sverige. Sverige var först i världen med att erkänna ett teckenspråk. I år råkar 14 maj vara en röd dag då biblioteken är stängda så vi firar lite i förväg. Håll utkik efter vårt program!

Vill du lära dig teckenspråk?

Det finns gott om studiecirklar hos studieförbunden, men om du föredrar att studera på egen hand har vi språkkurser du kan låna på biblioteket. Du kan välja mellan böcker som genom bilder visar hur du tecknar olika ord eller DVD-filmer som visar hur du ska röra dig. Det finns också olika webbsidor som visar teckenspråk. Ett exempel är http://www.spreadthesign.com/se/ där du kan skriva in ett ord eller ett uttryck, så kommer ett litet klipp som visar hur du tecknar det.

Källor:
http://dovmed.sdr.org/index.htm
http://www.horselboken.se/
http://www.sdr.org/
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/svenskt-teckensprak.html
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Sprak-och-kommunikation/Teckensprak/

Artikeln är skriven av: Maria Tjärnbro

Målgrupp:

Skrivet av: Maria Tjärnbro den 27 april 2015