Pausa reservationer tillfälligt

Genom detta formulär kan du skicka en begäran till biblioteket om att tillfälligt pausa dina reservationer under en period.

Observera att:

  • Reservationer som redan står och väntar på reservationshylla eller som har hunnit bli skickade från ett annat bibliotek kommer inte bli pausade.
  • När du pausar så kommer du behålla din köplats, men inga reservationer kommer fångas in till dig.
  • Samtliga dina reservationer kommer pausas, oavsett vilket hämtställe som står på reservationen.

Ange dina uppgifter:

    Genom detta formulär godkänner du att Kultur- och fritidsnämnden i Örebro hanterar dina personuppgifter i syfte att administrera biblioteksverksamhet inom ramen för samtycke, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1.a. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Mer information om Örebro biblioteks behandling av personuppgifter finns på bibliotek.orebro.se/behandling-av-personuppgifter.