Start för innehåll

Örebro stadsbibliotek

 

Bibliotekschef:

Annica Helgadotter Påle annica.helgadotter@orebro.se

Sektionschef: Fehime Bodur fehime.bodur@orebro.se
Sektionschef: Anna Jöbo
anna.jobo@orebro.se
Sektionschef: Lotta Perkiö
lotta.perkio@orebro.se

 

Processledare

 

Marita Lindskog marita.lindskog@orebro.se Ansvarig för hantering av media
Maria Tjärnbro maria.tjarnbro@orebro.se Ansvarig för läsprojekt för alla åldrar

Marianne Redman marianne.redman@orebro.se

 

Ansvarig för mötet med besökaren

Krav

Frågor kring krav? kravhantering@orebro.se

Fakturafrågor

Linnea Ekblad linnea.ekblad@orebro.se

Tidskrifter och prenumerationer

Karin Marklund orebrobibliotek@orebro.se

Program

Anna-Lena Elg anna-lena.elg@orebro.se

Vaktmästeri

Jan Schjölin vaktmastare.stadsbib@orebro.se

 

Styrdokument

Styrdokument för biblioteken

I bibliotekslagen står att biblioteken ska "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning". Biblioteken ska också "främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt".

Folkbibliotekens utbud ska "präglas av allsidighet och kvalitet".

Folkbiblioteken ska "särskilt främja läsning och tillgång till litteratur" samt "verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet".

Örebro kommuns biblioteksplan

Prioriterade grupper

Biblioteken ska finnas för alla, men särskilt prioritera barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning, de med annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna.