Nattens historia

Om natten och dess strömningar under tusen år.

”Vänd biblioteket upp och ner och natten rinner ut”.

Det börjar med mörker, men sen kommer elden. När människan tämjer elden kan mörkret först betvingas och det är vid denna punkt som boken börjar. Gunnar Broberg har skrivit en virvlande faktabok över ett ofta förbisett ämne – natten. Det är svårt att sätta fingret på exakt hur den är skriven, men närmast är nog en slags essäform.

Vad gör vi på natten? Hur sover vi på natten? Vad tänker vi om natten? Allt detta och mycket mer kommer du få reda på i denna bok. Den är skriven i kronologisk ordning vilket gör att det går att följa de fluktueringar natten och dess betydelse har under historiens gång.

Denna bok är spretig, poetisk och underbar. Alla sorters anekdoter får plats! Vi får läsa om vampyrer, romantiker, elektricitetens intåg, författare, rumlare, luffare och norrsken. Natten har alltid påverkat oss och det fortsätter den att göra, även om ljusen blir allt starkare för att betvinga mörkret. Gunnar skriver flödande och vackert här ser vi ett exempel på detta:

”När allt, inklusive dygnet, konsumeras uppstår en övermättnad och en trivialiseringsprocess sätter in. Det är ur nattens mörker vi hämtar den djupaste kunskapen. Det är i natten konsten och litteraturen söker botten i dig. Det är natten som format människan. Att glömma natten är att glömma historien” (s. 370)

Målgrupp:

Taggar (nyckelord):

Tipsat av: Antonia Simonovic den 28 mars 2017