Start för innehåll

Mesopotamiska biblioteket

Mesopotamiska biblioteket är en specialsamling för alla som är intresserade av det syriska språket, syrisk litteratur eller mesopotamisk kultur.

Samlingen har tillkommit genom ett projekt mellan Örebro stadsbibliotek och Mesopotamiska biblioteks- och arkivföreningen. Projektet, som startade 2001, resulterade i denna specialsamling som finns placerad i samma byggnad som Stadsbiblioteket.

Böcker i Mesopotamiska biblioteket

Tidskrifter i Mesopotamiska biblioteket

Se Metin Damar berätta om biblioteket på syrianska.

Syrianerna är en av de största och mest etablerade invandrargrupperna i Örebro kommun. Ett av målen för Örebro stadsbibliotek är att återspegla behoven som finns i samhället.

Samlingen som består av böcker, tidskrifter, dokument, fotografier och AV-material har kunnat skapas tack vare gåvor och att privatpersoner har deponerat sitt material där. Biblioteket fungerar som arkiv och forskningscenter och är öppet för studenter, forskare och allmänhet.

Mesopotamiska biblioteket har öppet på torsdagar 13-15. Under sommaren och vid helger kan andra tider gälla. Kontaktperson är Metin Damar.

Adress

Örebro stadsbibliotek
Näbbtorgsgatan 12
Box 32510
701 35 Örebro

E-postadress: mesopotamiska.biblioteket@orebro.se