Meänkieli

Tervetuloa Örebron kirjasthoin

Täälä on lasten  ja raahvaitten kirjoja monela eri kielilä. Meilä on äänikirjoja, kielikursia, erikoisia sisäleluettuja puhekirjoja, avisia ja aikakauslehtiä, eri vebbipalveluita on käytettävänä, esimerkiks e-kirjoile ja filmile. Ennen kun saatat lainata sie tarttet lainakortin. Lainakortti on perustana ette lua kontun ja käyttää meän vebbipalveluita. Sie tarttet lainakortin ette käyttää kirjaston tietokonheita ja wifiä.

Näin sie saat lainakortin

Ensi lainakortti on ilmhainen. Jos haluat saa lainakortin eli muuttaa pinkoodin sie häyt näyttää lekitimasjuunin. Sie saatat lainata, lainata uuvesti ja jättää takashiin meän omapalveluauttomaathiin lainakortin ja pinkoodin avula, eli henkilönumeroila ja pinkoodila. Jokku dikitaaliset palvelut vaativat ette sie lokkaat sisäle lainakortinnumeroila eli henkilönumeroila ja pinkoodila. Lapsila, nuoremat kun 15 vuotta, häätyy olla huoltajan lupa ette saa lainakortin. Vastuusitomuksen pittää huoltaja allekirjottaa. Se saapi meän kotisivulta. 

Laina-aika

Laina-aika on normaalisti 28 päivää. Poikkeuksia on. Jos on varausjono laina-aika on lyhempi. Takashiinjättöpäivän sie näet kuitissa kun sie lainaat.

Uuvesti lainata

Jos ei kukhaan ole jonossa mitä olet lainanu sie saatat lainata uuvesti korkeinthaan 5 kertaa.

Varauksia

Kun varraat kirjan saat tietoja SMS:in, e-postin eli preivin kautta koska se on nouvettavana. Varraaminen on ilmhaista. Sie saatat noutaa mitä olet varanu oman valinan mukhaan kunnan kansankirjastoista.

Lainavilkoorit

 • Lainaaminen on ilmhaista.

 • Se on aina sie itte joka olet vastuussa ette sinun lainat jätethään takashiin aijoissa. Takashiinjättöpäivämäärän sie näet kuitissa kun lainaat.

 • Sie saatat lainata ja jättää takashiin mihinkä kunnan kansankirjasthoon sie haluat

 • Jos jätät takashiin mitä olet lainanu liian myöhään, eli lainaat uuvesti liian myöhään, sie häyt maksaa liian myöhäisestä ja muistutuksesta kostanuksia.

 • Tietoja maksoista katto bibliotek.orebro.se/avgifter-kostnader.

 • Sie olet korvausvelvolinen materiaalista joka on hajonu eli ei jätetä takashiin.

 • Sie olet vastuussa itte sinun nimitiosta ja muusta kontaktitiosta ette net on oikeita, kun osote, meili ja mubiilinumero.

 • Sie olet vastuussa kaikista lainoista mikkä tehhään sinun kortila. Siksi se on tärkeä ette sie et lainaa ulos sinun korttia kelheen muule. Ilmota kirjasthoon jos olet menettäny eli puottanu sinun lainakortin niin met saatama lukittaa sen.

 • Huoltaja on vastuussa lapsitten lainoista.

 • Täyveliset lainausvilkoorit, katto bibliotek.orebro.se/lanevillkor.

 Kirjasto kotoaa - bibliotek.orebro.se

Tämän sie saatat tehhä: 

 • Hakea meän katalookista, kuunella äänikirjoja, lukea e-kirjoja ja lainata filmiä.

 • Tilata kaukolainoja ja tehhä ostoesityksiä.

 • Nähhä mitä tapahtuu kirjastoissa – satuaikoja, kirjailijavierailuja ynnä muuta.

 • Löytää kirjatipsiä ja ja huippulistoja lapsile, nuorile ja raahvoile.

 • Lukea päiväavisia ja aikakauslehtiä monesta eri maasta.

 • Lokata kirjaston kotisivule missä saatat itte varata ja lainata uuvesti kirjaston meetiaa.

Örebron kirjasto on kans Facebookissa, Instagramissa (orebrobibliotek) ja Twitterissä (@orebrobibliotek).

Tillaa kirjaston uutispreiviä.

Lissää tietoja kirjastoitten osotheista, kontaktitietoja ja aukioloaikoja katto meän kotisivua bibliotek.orebro.se