Makerspace-bilen

En mobil och kreativ skaparverkstad för barn och unga .

I sommar besöker bibliotekets makerspace-bil olika fritidsgårdar i Örebro för att skapa med foto och film. Barn och unga får testa på att fota/filma, jobba med redigering, greenscreen och musikläggning.

Makerspacebilen är bibliotekets mobila, kreativa skaparverkstad. Med hjälp av olika tekniker, analoga såväl som digitala, skapar vi tillsammans med berättande och berättelser som grund.

I sommar besöker vi barn och unga på de här platserna:

Oxhagens fritidsgård

Kultur –och fritidscentret 52:an i Baronbacken

Fritidsgården Trädet i Brickebacken

Odengården i Odensbacken

Lillåns fritidsgård

Vivalla fritidsgård

Garphyttans och Vintrosas fritidsgårdars sommarverksamhet

På grund av covid-19 är det bara fritidsgårdar som får ta del av verksamheten denna gång. Men håll utkik efter makerspacebilen i höst.