Makerspace-bilen

En mobil och kreativ skaparverkstad för barn och unga .

Under sommaren har bibliotekets makerspace-bil besökt olika fritidsgårdar i Örebro för att skapa med foto och film. Barn och unga fick testa på att fota/filma, jobba med redigering, greenscreen och musikläggning.

Makerspacebilen är bibliotekets mobila, kreativa skaparverkstad. Med hjälp av olika tekniker, analoga såväl som digitala, skapar vi tillsammans med berättande och berättelser som grund.

Tid och plats

Visa fler arrangemang...