Makerspace-bilen

En mobil och kreativ skaparverkstad för barn och unga .

Under sommaren har bibliotekets makerspace-bil besökt olika fritidsgårdar i Örebro för att skapa med foto och film. Barn och unga fick testa på att fota/filma, jobba med redigering, greenscreen och musikläggning.

Makerspacebilen är bibliotekets mobila, kreativa skaparverkstad. Med hjälp av olika tekniker, analoga såväl som digitala, skapar vi tillsammans med berättande och berättelser som grund.