Start för innehåll

Lättläst

Lättlästa böcker puffbild 

För alla som tycker det är svårt att läsa

Lättlästa böcker är antingen "vanliga" böcker som är omskrivna till ett lättläst språk, eller böcker som skrivits speciellt för att vara lättlästa.

Den som t.ex. har läs- och skrivsvårigheter eller vill träna svenska kan ha nytta av lättlästa böcker.

 

Hur lätt är en lättläst bok?

Lättlästa böcker har kortare meningar och enklare text.
En lättläst text är skriven med vanliga ord.
Handlingen är rak och enkel.
Det finns ofta bilder som hjälper till att förklara texten.

De bokförlag som ger ut lättlästa böcker delar upp dem i olika nivåer:

Bokförlaget Viljas lättlästnivåer

LL-förlagets nivåer

Bokförlaget Nypons lättlästnivåer

Lättläst för olika åldrar

Det finns lättlästa böcker för både barn, unga och vuxna.

Lättläst för barn

Lättläst för unga

Lättläst för vuxna

 

Nyheter på lätt svenska

Åtta sidor - nyhetstidning 
Sesam - nyhetstidning 
Klartext - nyheter på radio 
SVT -  nyheter på lätt svenska på TV