Start för innehåll

Läsa på annat sätt - lär dig mer

 

 

 

 

FMLS Dyslexiförbundet FMLS - samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.
FDB Föräldraföreningen för dyslektiska barn - FDB är en förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
dysseappen DysseAppen ( Itunes) - riktar sig till barn och ungdomar med dyslexi. DysseAppen är framtagen för att inspirera ungdomar med dyslexi att skapa egna smarta strategier för lärande. Den har utvecklats av ungdomar som själva har dyslexi tillsammans med ett professionellt team.
Logopeden i skolan Logopeden i skolan - en prisbelönt blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och digitala lärverktyg.
LÄSK-pärmen LÄSK-pärmen - LÄSK står för läs-och skrivsvårigheter. LÄSK-pärmen är utgiven av FDB och vänder sig i första hand till föräldrar med barn i grundskolan och ger tips för undervisning och läxläsning. Pärmen tar upp läsinlärning, alternativa verktyg, undervisning i engelska, betygsättning, arbetsminne med mera.
MTM

MTM - Myndigheten för tillgängliga medier tillhör Kulturdepartementet. De är ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och ska arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån sina egna förutsättningar. MTM tillverkar bl a DAISY-böcker och böcker på punktskrift och teckenspråk.

Legimus Legimus - legimus.se är MTM:s digitala bibliotek som innehåller mer än 110 000 anpassade titlar. Här kan man söka, låna och ladda ner tillgängliga talböcker. Legimus är också namnet på MTM:s läsapp som man använder för att läsa talböcker direkt i mobil eller läsplatta.
SPSM SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. .
Region Örebro län

Syncentralen (Region Örebro län)

Centrum för hjälpmedel (Region Örebro län)

SPRIDA Kommunikationscenters Youtube-kanal - informationsfilmer om hjälp och stöd (Region Örebro län, Habilitering och hjälpmedel)

tecken

teckna.se - om TAKK

Svenskt teckenspråkslexikon

Spread the sign - tecken från teckenspråk runt om i världen

RGD/RGH - Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro