Lånevillkor

Som användare av bibliotekets tjänster är du skyldig att informera dig om gällande lånevillkor.

Allmänt

 • Du måste visa legitimation när du skaffar bibliotekskort, byter kort, PIN-kod eller ändrar adressuppgifter på ditt bibliotekskort.
 • Barn under 15 år kan endast skaffa bibliotekskort med målsmans godkännande. Förbindelseblanketter för detta finns längre ned på sidan eller på närmaste bibliotek.
 • Ditt bibliotekskort är en personlig värdehandling, du ansvarar för att ingen annan använder ditt kort.
 • Tappar du bort ditt kort kan du spärra det under "Mina sidor" eller genom att kontakta biblioteket.
 • Du ansvarar för att dina adress- och kontaktuppgifter stämmer. Vid ändringar måste du meddela detta till biblioteket eller ändra själv på "Mina Sidor" under "Mina lånekort & inställningar".

Att låna

 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt kort, är du under 18 år är målsman ansvarig.
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid, oavsett om du har fått påminnelse eller ej. Återlämningsdatum står på utlåningskvittot och på "Mina sidor".
 • Det går bra att låna med personnummer och PIN-kod på våra låneautomater, utan att ha bibliotekskortet med sig.
 • Du kan låna och lämna tillbaka på alla folkbibliotek i kommunen.
 • Material kan lånas om max fem gånger innan det måste återlämnas.
 • Observera att om du återlämnar i ett av våra bokinkast efter stängning blir materialet avregistrerat först nästa öppethållande dag. Det kan innebära att eventuella övertidsavgifter tillkommer.
 • Du betalar förseningsavgift vid sen återlämning. Borttappat material måste ersättas. Se avgifter och kostnader här.
 • Lån via ombud: Örebro bibliotek kan assistera lån via ombud, ombud visar egen samt låntagarens legitimation. Biblioteket lämnar inte ut uppgifter som går under bibliotekssekretessen till ombud, exempelvis aktuella lån, reservationer eller annan beställning.

Skaffa lånekort

Om du vill skaffa lånekort fyller du i detta formulär.

Det går bra att skaffa lånekort via ombud om man själv inte har möjlighet att besöka biblioteket. Ombud uppvisar egen samt låntagarens legitimation. Låntagaren registrerar sig för lånekort via formuläret innan lånekortet hämtas ut.

Lånekort för barn

Barn under 15 år behöver målsmans godkännande för att skaffa bibliotekskort. Nedanstående blankett kan fyllas i för att sedan lämnas in till biblioteket.

Other languages?

Do you want information about the library in other languages? Click here!

Lånetider

Vuxenböcker: 28 dagar (14 dagar vid kö)

Ljudböcker: 28 dagar (14 dagar vid kö)

Tidskrifter: 14 dagar

Barn & ungdomsböcker: 28 dagar

TV-spel: 14 dagar (max ett spel åt gången)

Barnfilmer: 5 dagar (max två filmer åt gången)

Dokumentärfilmer: 14 dagar (max två filmer åt gången)

Brädspel: 5 dagar (max två spel åt gången, 15 års åldersgräns)