Lånevillkor

Som användare av bibliotekets tjänster är du skyldig att informera dig om gällande lånevillkor.

1. Lånekortet

 • Du måste uppvisa legitimation när du skaffar lånekort. Du ansöker om ett lånekort via detta formulär.

 • Det går bra att skaffa lånekort via ombud om du inte har möjlighet att själv besöka biblioteket. Ombudet uppvisar egen samt din legitimation. Du registrerar dig för lånekort via detta formulär innan lånekortet hämtas ut.

 • Det är valfritt att ha ett fysiskt lånekort, det går bra att låna med legitimation eller personnummer och PIN-kod om du föredrar det.

 • Ditt lånekort är en personlig värdehandling, du ansvarar för att ingen annan använder det.

 • Tappar du bort ditt lånekort kan du spärra det under Mina sidor eller genom att kontakta biblioteket. Önskar du ett nytt lånekort betalar du en kostnad för detta.

 • Du ansvarar själv för att hålla dina adress- och kontaktuppgifter uppdaterade. Kontakta biblioteket eller ändra själv genom att logga in på Mina sidor.

 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt lånekort. Är du under 18 år är vårdnadshavare ansvarig.

1.1 PIN-kod

 • Till ditt lånekort har du en fyrsiffrig PIN-kod. Denna använder du för lån i bibliotekets låneautomater, inloggning på Mina sidor samt inloggning i bibliotekets digitala tjänster. Kontakta biblioteket om du har glömt din PIN-kod.

2. Sekretess

 • Privatpersoners lån omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Detta innebär att biblioteket endast lämnar ut uppgifter om lån och reservationer mot uppvisande av legitimation och inte till annan person än låntagaren själv. En översikt av dina lån och reservationer får du genom att logga in på Mina sidor.

3. Att låna

 • Det är gratis att låna material samt att använda bibliotekets digitala tjänster.

 • Örebro bibliotek består av flera allmänna folkbibliotek tillhörande Örebro kommun. Ditt lånekort gäller på samtliga dessa bibliotek. Du hittar alla våra bibliotek här.

 • Det är möjligt att låna med personnummer och PIN-kod på bibliotekets låneautomater, utan att ha lånekortet med sig.

 • Det går bra att låna över disk på biblioteket, mot uppvisande av legitimation eller lånekort.

3.1 Lånetider

Lånetiden ser du på kvittot när du lånar, eller genom att logga in på Mina sidor.

Vuxenböcker: 28 dagar (14 dagar vid kö)

Ljudböcker: 28 dagar (14 dagar vid kö)

Tidskrifter: 14 dagar (28 dagar för tidigare årgångar)

Barn & ungdomsböcker: 28 dagar

Snabblån: 10 dagar (omlån är ej möjligt)

TV-spel: 14 dagar (max ett spel åt gången)

Barnfilmer: 5 dagar (max två filmer åt gången)

Dokumentärfilmer: 14 dagar (max två filmer åt gången)

Brädspel: 5 dagar (max två spel åt gången, 15 års åldersgräns)

Bokcirkelpåsar: 60 dagar

Temapåsar: 60 dagar

DAISY-talböcker: 28 dagar

3.2 Omlån

 • Omlån sker via inloggning på Mina sidor, eller genom att kontakta biblioteket.

 • Material kan lånas om max 5 gånger innan det måste återlämnas. Material med reservationskö kan inte lånas om.

3.3 Reservera

 • Du kan kostnadsfritt reservera material från andra bibliotek tillhörande Örebro bibliotek, samt Tegelbrukets bibliotek och Patientbiblioteket. Du reserverar via vår hemsida eller genom att kontakta biblioteket.

3.4 Återlämning

 • Du ansvarar för att lämna tillbaka dina lån i tid, oavsett om du har fått påminnelse eller inte.

 • Återlämning kan göras på samtliga bibliotek tillhörande Örebro bibliotek, samt Tegelbrukets bibliotek.

 • Återlämning sker på bibliotekets låneautomater eller sorteringsverk (Stadsbiblioteket). Vissa bibliotek har även bokinkast där återlämning kan göras om biblioteket är stängt. Kontakta ditt bibliotek för information om bokinkast.

 • Observera att om du återlämnar i ett bokinkast efter stängning blir materialet avregistrerat först nästa öppethållande dag. Det kan innebära att eventuella övertidsavgifter tillkommer. OBS! Detta gäller ej på Stadsbiblioteket där det finns ett bokinkast utanför biblioteket som avregistrerar material direkt vid återlämning.

3.5 Avgifter

 • Du betalar förseningsavgift vid sen återlämning. Borttappat material måste ersättas. Här hittar du mer information om våra avgifter och kostnader.

 • Vid skuld på 50 kronor eller mer blir lånekontot automatiskt spärrat och skulden måste betalas av innan du kan låna igen. Barn under 18 år stoppas aldrig från att låna.

3.6 Låna åt någon annan

 • Biblioteket kan assistera lån via ombud, ombudet visar egen samt låntagarens legitimation. Biblioteket lämnar inte ut uppgifter som går under sekretess till ombudet (se avsnitt 2. Sekretess).

 • Det går även att låna åt en annan person genom att knappa in dennes personnummer och PIN-kod i bibliotekets låneautomater.

4. Lånekort och villkor för barn

 • Barn under 15 år kan endast skaffa lånekort med vårdnadshavares godkännande. Förbindelseblankett för detta hittar du nedan eller på närmaste bibliotek.

 • Barn över 15 år kan skaffa lånekort med egen legitimation.

 • Vårdnadshavare ansvarar för lån som görs av barn under 18 år.

 • Uppgifter om lån och reservationer ska normalt lämnas ut till vårdnadshavare. Om barnet kan antas lida betydande men kommer uppgifterna inte lämnas ut.

 • Barn under 18 år betalar inga övertidsavgifter. Däremot kan det tillkomma ersättningsavgift för borttappat material. Läs mer om våra ersättningsbelopp här.

5. Personuppgifter

Läs här om hur biblioteket behandlar dina personuppgifter.