Lånevillkor

Som användare av bibliotekets tjänster är du skyldig att informera dig om gällande lånevillkor.

Allmänt

 • Du måste visa legitimation när du skaffar bibliotekskort, byter kort, PIN-kod eller ändrar adressuppgifter på ditt bibliotekskort.
 • Barn under 15 år kan endast skaffa bibliotekskort med målsmans godkännande. Förbindelseblanketter för detta finns längre ned på sidan eller på närmaste bibliotek.
 • Ditt bibliotekskort är en personlig värdehandling, du ansvarar för att ingen annan använder ditt kort.
 • Tappar du bort ditt kort kan du spärra det under "Mina sidor" eller genom att kontakta biblioteket.
 • Du ansvarar för att dina adress- och kontaktuppgifter stämmer. Vid ändringar måste du meddela detta till biblioteket eller ändra själv på "Mina Sidor" under "Mina lånekort & inställningar".

Att låna

 • Du är ansvarig för alla lån som görs på ditt kort, är du under 18 år är målsman ansvarig.
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid, oavsett om du har fått påminnelse eller ej. Återlämningsdatum står på utlåningskvittot och på "Mina sidor".
 • Det går bra att låna med personnummer och PIN-kod på våra låneautomater, utan att ha bibliotekskortet med sig.
 • Du kan låna och lämna tillbaka på alla folkbibliotek i kommunen.
 • Material kan lånas om max fem gånger innan det måste återlämnas.
 • Observera att om du återlämnar i ett av våra bokinkast efter stängning blir materialet avregistrerat först nästa öppethållande dag. Det kan innebära att eventuella övertidsavgifter tillkommer.
 • Du betalar förseningsavgift vid sen återlämning. Borttappat material måste ersättas. Se avgifter och kostnader här.

Skaffa lånekort

Om du vill skaffa lånekort fyller du i detta formulär.

Lånekort för barn

Barn under 15 år behöver målsmans godkännande för att skaffa bibliotekskort. Nedanstående blankett kan fyllas i för att sedan lämnas in till biblioteket.

Other languages?

Do you want information about the library in other languages? Click here!

Lånetider

Vuxenböcker: 28 dagar (14 dagar vid kö)

Ljudböcker: 28 dagar (14 dagar vid kö)

Tidskrifter: 14 dagar

Barn & ungdomsböcker: 28 dagar

TV-spel: 14 dagar (max ett spel åt gången)

Barnfilmer: 5 dagar (max två filmer åt gången)

Dokumentärfilmer: 14 dagar (max två filmer åt gången)

Brädspel: 5 dagar (max två spel åt gången, 15 års åldersgräns)