Historiskan - tidskriftstips

Kvinnohistoria i ny tidskrift

Historiskan
 

Nu har Örebro bibliotek börjat prenumerera på Sveriges första kvinnohistoriska tidning. Denna nya tidskrift heter ”Historiskan” och utkommer med några nummer per år och på Stadsbiblioteket finns nu det första numret för 2016. Journalisterna Eva Bonde och Jennie Lindholm fick en idé att starta en tidning med historisk inriktning och kvinnor i centrum. Nu är det Eva Bonde som är chefredaktör för tidskriften.”Historiskan” är en relativt omfattande tidskrift med artiklar, porträtt, krönikor, intervjuer och tips samlade på sammanlagt cirka 80 sidor där text varvas med bilder i färg och svartvitt.

Ester Blenda, kvinnor bakom kameran och Ingeborg Håkonsdotter

I det aktuella numret av ”Historiskan” intervjuas Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet, angående planerna på ett digitalt kvinnohistoriskt lexikon. Ester Blenda Nordström, svensk journalist och författare till bland annat ”En piga bland pigor”, porträtteras inledningsvis. Sedan får vi följa med bakom kameran i en ganska lång och bildrik artikel om kvinnliga fotografer.

I artikeln ”Kvinnor av stål och sten” kan vi lära mer om kvinnor som ritat byggnader och bland annat få en översikt om Sveriges första kvinnliga arkitekter. Vi får även följa den långa kampen för slavflickan Phillis Wheatley för att bli poet och år 1773 få ge ut sin första diktsamling. I slutet av detta nummer erbjuds läsning om kvinnorna i livets första ögonblick - från jordemor till barnmorska. Ingeborg Håkonsdotter, hertiginna av Sverige och år 1320 en av Skandinaviens mäktigaste personer, får vi möta avslutningsvis.

Tipsat av Karin Marklund, bibliotekarie Örebro stadsbibliotek

Utgivare: Titeldata AB

4 nummer per år

”Historiskan” finns på stadsbiblioteket. 

Läs mer på http://www.historiskan.se/.


 

Målgrupp:

Skrivet av: Karin Marklund den 25 april 2016