Grupprum

På Stadsbiblioteket kan man låna grupprum för studier.

På Stadsbiblioteket kan man låna grupprum för studier. Just nu går det inte att förboka dessa, det är endast drop-in som gäller. Rummen är låsta, för att bli insläppt behöver man be personal om hjälp.

Eftersom vi har ett högt besökstryck på rummen så släpper vi endast in grupper om minst 2 personer. Det finns ingen möjlighet att sitta ensam i ett grupprum.