Fjärrlån

Finns inte den bok eller den artikel du söker på något av kommunens folkbibliotek kan vi i många fall hjälpa dig att låna från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån.

Bra att veta om fjärrlån

  • OBS! För att kunna göra ett fjärrlån behöver du ha ett aktivt lånekort hos Örebro bibliotek.
  • Material som finns på Örebro universitetsbibliotek fjärrlånas inte. Du får i stället låna boken eller artikeln där.
  • Om du studerar vid Örebro universitet vänder du dig till universitetsbiblioteket för att göra fjärrlån.
  • Böcker som är äldre än 100 år fjärrlånas som regel inte.
  • Lånetiden bestäms av det utlånande biblioteket.
  • Särskilda lånevillkor kan gälla för vissa fjärrlån. Det kan förekomma att boken endast får läsas på plats på biblioteket.

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret.