Fjärrlån

Finns inte den bok eller den artikel du söker på något av kommunens folkbibliotek kan vi i många fall hjälpa dig att låna från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån.

Bra att veta om fjärrlån

  • För att kunna göra ett fjärrlån behöver du ha ett aktivt lånekonto hos Örebro bibliotek.

  • Om materialet är nytt och av allmänt intresse köper vi oftast in det istället och då dröjer det några veckor innan du kan låna.

  • Material som finns på Örebro universitetsbibliotek fjärrlånas inte. Du får i stället själv låna det där. Du behöver inte vara student för detta.

  • Om du studerar vid Örebro universitet vänder du dig till universitetsbiblioteket för att göra fjärrlån.

  • Böcker som är äldre än 100 år fjärrlånas som regel inte.

  • Lånetiden bestäms av det utlånande biblioteket.

  • Särskilda lånevillkor kan gälla för vissa fjärrlån. Det kan förekomma att boken endast får läsas på plats på biblioteket.

Sommarstängt

Under perioden 3 juni till 3 augusti har fjärrlån sommarstängt och vi tar inte emot några beställningar.