Fjärrlån

Finns inte den bok eller den artikel du söker på något av kommunens folkbibliotek kan vi i många fall hjälpa dig att låna från ett annat bibliotek, ett så kallat fjärrlån. Ju fler uppgifter du fyller i, desto lättare har vi att hjälpa dig. Ange sista ankomstdag om du har ett datum då du senast behöver boken.

Bra att veta om fjärrlån

  • Material som finns på Örebro universitetsbibliotek fjärrlånas inte. Du får i stället låna boken eller artikeln där.
  • Om du studerar vid Örebro universitet vänder du dig till universitetsbiblioteket för att göra fjärrlån.
  • Böcker som är äldre än 100 år fjärrlånas som regel inte.
  • Lånetiden bestäms av det utlånande biblioteket.
  • Särskilda lånevillkor kan gälla för vissa fjärrlån. Det kan förekomma att boken endast får läsas på plats på biblioteket.

Fjärrlån bok

    Artikeln skickas till den adress som är registrerad på ditt lånekort.

    Fjärrlån artikel