För pedagoger

Här kan du som arbetar med barn hitta information om vad biblioteket kan erbjuda.

Gruppbesök och visningar

Information om gruppbesök och visningar på biblioteket för skolklasser och barngrupper hittar du här.

Bokpåsar och väskor

 • Kan reserveras och lånas hos valfritt bibliotek, se "Våra bibliotek" för att hitta närmaste bibliotek.
 • Går även att reservera på egen hand här på hemsidan. Använd sökorden bokpåse eller temapåse i sökrutan högst upp på sidan, eller sök på titel.

Läslustombud

Väck läslust och bli läslustombud!

Om du arbetar på förskola/familjecentral/BVC har du möjlighet att bli läslustombud för biblioteket.

 1. Du får ett lånekort med ”guldkant” som gör att du kan låna tryckta barnböcker och bokpåsar i 60 dagar via Örebro bibliotek.
 2. Du får ”Läslusen” fyra gånger per år - Örebro biblioteks nyhetsbrev för förskolor, familjecentraler och BVC.
 3. Du blir inbjuden till en lokal läslustträff som närmaste/ansvariga bibliotek ordnar.
 4. Du kan bli utsedd till ”Årets Läslustombud”. Ditt arbetssätt kan även utses till ”Årets Läslustmetod”.

Kontakta ditt närmaste folkbibliotek eller skicka e-post till laslustombud@orebro.se om du tycker det låter intressant!

Talböcker och Legimus

Med anledning av att vi har fått flertalet ungdomar utan läsnedsättning till biblioteket, med instruktioner från sina lärare om att skaffa Legimuskonto, vill vi skicka ut lite information och bra länkar om Legimus och talböcker.

Legimus är enbart till för personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av en funktionsnedsättning. Exempel på funktionsnedsättningar som kan ge läsnedsättning är:

 • läs- och skrivsvårigheter

 • synnedsättning

 • fysiska funktionsnedsättningar, exempelvis rörelsenedsättning som gör det svårt att hålla en bok

 • intellektuell funktionsnedsättning

 • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd

 • tillfällig läsnedsättning på grund av till exempel skada eller sjukdom

Koncentrationssvårigheter är i sig ingen funktionsnedsättning, däremot kan man ha koncentrationssvårigheter på grund av en funktionsnedsättning. 

Svenska som andraspråk är inte heller en läsnedsättning och ger därför inte tillgång till Legimus.

Mer information om vem som kan skaffa konto hos Legimus hittar du på deras hemsida.

På MTM:s hemsida, Myndigheten för tillgängliga medier, hittar du även information om vad som gäller för Legimus på skolbibliotek.

Vid frågor om talböcker och Legimus, vänd er gärna till er skolbibliotekarie eller kontakta vår talboksavdelning på Stadsbiblioteket. 

Kontaktuppgifter och telefontider för talboksavdelningen hittar du här.