För pedagoger

Här kan du som arbetar med barn hitta information om vad biblioteket kan erbjuda.

Klassbesök

Vi vill att alla ska känna sig trygga vid besök på några av Örebro kommuns bibliotek och särskilt under rådande pandemi. Det är viktigt att de skolor som har avtal med biblioteket gällande skolbiblioteksservice har en dialog med sitt bibliotek för vad som gäller för besöken vid biblioteken.

Ni är såklart välkomna till biblioteket med er klass där följande gäller:

  • Alla klassbesök behöver bokas i förväg. Kontaktuppgifter till alla bibliotek hittar ni under "Våra bibliotek" i huvudmenyn.
  • Max 20 personer per besök.
  • Tänk på att hålla avstånd inne i bibliotekets lokaler.
  • Prata gärna med eleverna om vad som gäller vid ett besök på biblioteket.
  • Om man inte känner sig frisk, så stannar man hemma.

OBS! Om elever ska låna böcker själva behöver de ha ett bibliotekskort på något av Örebros bibliotek.

Biblioteksvisningar

I visningen ingår en rundvandring i biblioteket, visning av hur du söker i bibliotekets katalog samt hur du lånar och lämnar böcker. Boka visning kan du göra i detta formulär.

Från och med den 1 april 2017 kostar visningar 800 kronor. Biblioteket skickar en faktura till skolan efter avslutad visning. Undantaget är klasser från SFI-utbildningar som får visningar gratis.

Temapåsar

Låna temapåsar fyllda med material för arbetet i barngruppen. Temapåsarna innehåller böcker i temaområdena genus, känslor, värdegrund, miljö, vilda djur, teknik för att nämna några. Kontakta ert närmaste bibliotek för att reservera en temapåse till er förskola. 

Här ser du vilka temapåsar som går att låna eller reservera.

Läslustombud

Väck läslust och bli läslustombud!

Om du arbetar på förskola/familjecentral/BVC har du möjlighet att bli läslustombud för biblioteket.

  1. Du får presentkort till ett startpaket med läslustnycklar som inspiration och vägledning i din viktiga roll inom Örebro biblioteks läslustnätverk med förskolor, familjecentraler och BVC.
  2. Du får ett lånekort med ”guldkant” som gör att du kan låna tryckta barnböcker och bokpåsar i 60 dagar via Örebro bibliotek.
  3. Du får ”Läslusen” fyra gånger per år - Örebro biblioteks nyhetsbrev för förskolor, familjecentraler och BVC.
  4. Du blir inbjuden till en lokal läslustträff som närmaste/ansvariga bibliotek ordnar.
  5. Du kan bli utsedd till ”Årets Läslustombud”. Ditt arbetssätt kan även utses till ”Årets Läslustmetod”.

Kontakta ditt närmaste folkbibliotek (se kontaktuppgifter under "Våra bibliotek") eller skicka e-post till barninfo@orebro.se om du tycker det låter intressant!