För pedagoger

Här kan du som arbetar med barn hitta information om vad biblioteket kan erbjuda.

Klassbesök

Ni är välkomna till biblioteket med er klass men vi vill gärna att ni anmäler klassbesök i förväg. Kontaktuppgifter till alla bibliotek hittar ni under "Våra bibliotek" i huvudmenyn. Vi försöker alltid undvika att flera större grupper kommer samtidigt. Har vi möjlighet förstärker vi vår informationstjänst i samband med besöket.

OBS! Om elever ska låna böcker själva behöver de ha ett bibliotekskort på något av Örebros bibliotek, med målsmans godkännande. Blankett för detta finns att skriva ut här.

Biblioteksvisningar

I visningen ingår en rundvandring i biblioteket, visning av hur du söker i bibliotekets katalog samt hur du lånar och lämnar böcker. Boka visning kan du göra i detta formulär.

Från och med den 1 april 2017 kostar visningar 800 kronor. Biblioteket skickar en faktura till skolan efter avslutad visning. Undantaget är klasser från SFI-utbildningar som får visningar gratis.

Temapåsar

Låna temapåsar fyllda med material för arbetet i barngruppen. Temapåsarna innehåller böcker i temaområdena genus, känslor, värdegrund, miljö, vilda djur, teknik för att nämna några. Kontakta ert närmaste bibliotek för att reservera en temapåse till er förskola. 

Här ser du vilka temapåsar som går att låna eller reservera.

Läslustombud

Väck läslust och bli läslustombud!

Om du arbetar på förskola/familjecentral/BVC har du möjlighet att bli läslustombud för biblioteket.

  1. Du blir inbjuden till läslustombudsträffar - till exempel inspirationsföreläsningar och workshops som Örebro bibliotek ordnar en gång per termin.
  2. Du får ”Läslusen” fyra gånger per år – Örebro biblioteks nyhetsbrev för förskolor, familjecentraler och BVC.
  3. Du vill väcka läslust och verkar för att barn får tillgång till böcker, läsning, högläsning och biblioteksbesök.
  4. Du förmedlar betydelsen av böcker och läsning till barn, föräldrar, kollegor och andra vuxna i barnens närhet.
  5. Du är kontaktperson för läslust i biblioteksnätverket med förskolor, familjecentraler och BVC.

Låter det intressant? Kontakta barninfo@orebro.se eller besök ditt närmaste folkbibliotek.