För pedagoger

Här kan du som arbetar med barn hitta information om vad biblioteket kan erbjuda.

Talböcker och Legimus

Med anledning av att vi fått flertalet ungdomar utan läsnedsättning till biblioteket med instruktioner från sina lärare om att skaffa Legimuskonto, vill vi skicka ut lite information och bra länkar om Legimus och talböcker.

Det är endast personer med en funktionsnedsättning, som behöver anpassning för att kunna ta till sig ett utgivet verk, som har rätt till talböcker. Det krävs alltså en läsnedsättning för att få tillgång till ett Legimuskonto. Exempel på läsnedsättning kan vara läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning, andra fysiska funktionsnedsättningar, intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller tillfällig läsnedsättning.

Koncentrationssvårigheter är inte en funktionsnedsättning. Däremot kan koncentrationssvårigheter vara på grund av en funktionsnedsättning som exempelvis ADHD. Det är då ADHD som ger en person rätt till Legimus. Om koncentrationssvårigheten beror på annat som inte är en funktionsnedsättning har personen inte rätt till Legimus och talböcker.

Svenska som andraspråk är inte heller en funktionsnedsättning och ger därför inte heller tillgång till Legimus. Om personen har en läsnedsättning och därför också svårt att läsa på sitt första språk har personen dock rätt till Legimus.

Låga värden på DLS-test, så kallade staninetest, ger i sig inte rätt till talböcker. Då måste det också finnas en misstanke om en funktionsnedsättning som medför läsnedsättningen.

Mer information om vem som får låna talböcker hittar du här: https://www.legimus.se/100110/vem-far-lana

Det är skolans egna ansvar att tillhandahålla tillgängliga medier till sina elever. Ett skolbibliotek har behörighet att förmedla talböcker och biblioteksanställda kan ansöka om att bli Legimusregistrerare. Mer information om detta hittar du här: https://www.mtm.se/skola/kom-igang-med-legimus/

Om skolan inte har ett skolbibliotek kan eleverna träffa en Legimusregistrerare på folkbiblioteket för att få tillgång till ett konto i Legimus. Är eleven under 18 år behöver hen komma i sällskap av vårdnadshavare. Legitimation behövs.

Som lärare kan du inte få tillgång till ett användarkonto i Legimus om du själv inte har en läsnedsättning. Däremot kan du få ett demokonto för att kunna visa appen och legimus.se i ditt arbete. Mer information om olika konton hittar du här: https://www.legimus.se/200361/ansok-om-konton

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har samlat vanliga frågor och svar angående Legimus och talböcker: https://www.legimus.se/203447/vanliga-fragor

Vid frågor om talböcker och Legimus, vänd er gärna till er skolbibliotekarie eller kontakta vår talboksavdelning på Örebro bibliotek. Kontaktuppgifter och öppettider hittar ni här.

Klassbesök

Välkomna på klassbesök hos oss!

Det är viktigt att de skolor som har avtal med biblioteket gällande skolbiblioteksservice har en dialog med sitt bibliotek för vad som gäller för besöken.

Tänk på att:

 • Alla klassbesök bokas in i förväg. Kontaktuppgifter till alla bibliotek hittar ni under ”Våra bibliotek” i huvudmenyn.

 • Prata med eleverna inför besöket om vad som gäller på biblioteket.

 • Om elever ska låna böcker själva behöver de ha ett bibliotekskort. För barn upp till 15 år behövs godkännande från vårdnadshavare via denna blankett: 

 • Lämna in ifyllda blanketter minst en vecka innan ert besök om ni önskar lånekort till en klass i samband med ett besök

 • Böcker som lånas i undervisningssyfte lånas på lärarkort

Biblioteksvisningar

I visningen ingår en rundvandring i biblioteket, visning av hur du söker i bibliotekets katalog samt hur du lånar och lämnar böcker. Boka visning kan du göra i detta formulär.

En visning kostar 800 kronor. Biblioteket skickar en faktura till skolan efter avslutad visning. Undantaget är klasser från SFI-utbildningar som får visningar gratis.

Bokpåsar och väskor

 • Kan reserveras och lånas hos valfritt bibliotek, se "Våra bibliotek" för att hitta närmaste bibliotek.
 • Går även att reservera på egen hand här på hemsidan. Använd sökorden bokpåse eller temapåse i sökrutan högst upp på sidan, eller sök på titel.

Läslustombud

Väck läslust och bli läslustombud!

Om du arbetar på förskola/familjecentral/BVC har du möjlighet att bli läslustombud för biblioteket.

 1. Du får presentkort till ett startpaket med läslustnycklar som inspiration och vägledning i din viktiga roll inom Örebro biblioteks läslustnätverk med förskolor, familjecentraler och BVC.
 2. Du får ett lånekort med ”guldkant” som gör att du kan låna tryckta barnböcker och bokpåsar i 60 dagar via Örebro bibliotek.
 3. Du får ”Läslusen” fyra gånger per år - Örebro biblioteks nyhetsbrev för förskolor, familjecentraler och BVC.
 4. Du blir inbjuden till en lokal läslustträff som närmaste/ansvariga bibliotek ordnar.
 5. Du kan bli utsedd till ”Årets Läslustombud”. Ditt arbetssätt kan även utses till ”Årets Läslustmetod”.

Kontakta ditt närmaste folkbibliotek (se kontaktuppgifter under "Våra bibliotek") eller skicka e-post till laslustombud@orebro.se om du tycker det låter intressant!