För pedagoger

Här kan du som arbetar med barn hitta information om vad biblioteket kan erbjuda.

Klassbesök

Ni är välkomna till biblioteket med er klass men vi vill gärna att ni anmäler klassbesök i förväg. Vi försöker alltid undvika att flera större grupper kommer samtidigt. Har vi möjlighet förstärker vi vår informationstjänst i samband med besöket.

OBS! Om elever ska låna böcker själva behöver de ha ett bibliotekskort på något av Örebros bibliotek, med målsmans godkännande. Blankett för detta finns att skriva ut här.

Biblioteksvisningar

I visningen ingår en rundvandring i biblioteket, visning av hur du söker i bibliotekets katalog samt hur du lånar och lämnar böcker.

Från och med den 1 april 2017 kostar visningar 800 kronor. Biblioteket skickar en faktura till skolan efter avslutad visning. Undantaget är klasser från SFI-utbildningar som får visningar gratis.

Temapåsar

Låna temapåsar fyllda med material för arbetet i barngruppen. Temapåsarna innehåller böcker i temaområdena genus, känslor, värdegrund, miljö, vilda djur, teknik för att nämna några. Kontakta ert närmaste bibliotek för att reservera en temapåse till er förskola. 

Här ser du vilka temapåsar som går att låna eller reservera.

Läslustombud

Om du arbetar på förskola/familjecentral/BVC har du möjlighet att bli läslustombud för biblioteket.

  • Du tar lite extra ansvar för att barnen får tillgång till böcker, högläsning och biblioteksbesök.
  • Du deltar i läslustombudsträffar som Örebro bibliotek ordnar en gång per termin.
  • Du tycker det är roligt och viktigt med böcker och uppmanar barnen till läslust, samt förmedlar detta till föräldrar, kollegor och andra vuxna i barnens närhet.
  • Du tipsar och puffar lite extra för böcker, läsning och högläsning.
  • Du informerar och puffar för gröna språkpåsar med böcker på olika språk, samt temapåsar.
  • Du får ”Läslusen” fyra gånger per år – Örebro biblioteks nyhetsbrev för förskolor, familjecentraler och BVC.
  • Du är kontaktperson för läslust i biblioteksnätverket med förskolor, familjecentraler och BVC.

Låter det intressant? Kontakta barninfo@orebro.se