Digital kompetens, MIK

Medie- och informationskunnighet, MIK, handlar om att ha kunskap och förmågor som är nödvändiga för att vara en aktiv medborgare i det demokratiska samhället. Det innebär att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information och att ha möjlighet att göra sin röst hörd.

Örebro bibliotek har här samlat ett antal länkar inom olika områden som kan hjälpa dig med dina MIK-kunskaper. En del länkar går till en video eller en ljudfil och vissa går till sidor med enbart text.